Rate & Reservationโรงแรมบลูโบ๊ทดีไซน์โฮเทล
ซอยนาเกลือ 16/3  ตำบลนาเกลือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  20150 
โทรศัพท์ 038-371567 (คู่สายอัตโนมัติ) ,  FAX 038-371560 Email:   [email protected]
 
 
 
 
เว็บสำเร็จรูป